Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CH-GSWE W ROKU 2012

Rok 2012 był kolejnym rokiem dobrej pracy CH-GSWE. Prawie wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Finanse stowarzyszenia są w dobrym stanie. Aktywnie uczestniczyliśmy w ważnych wydarzeniach naszego regionu. Pomyślnie kształtowała się współpraca z naszym niemieckim partnerem, tj. E-U Uckermark. W oparciu o to partnerstwo – począwszy od roku 1994 - realizujemy wspólnie wiele imprez; m. in. seminaria, dyskusje, podróże studyjne, krajoznawcze, konferencje, majówki oraz liczne spotkania integracyjne. Wyróżniającym przedsięwzięciem są od samego początku naszej działalności polsko-niemieckie spotkania wigilijne połączone z akcją charytatywną pn. „Radość dzieciom pod choinkę”. Należy w tym miejscu podkreślić starania Zarządu E-U Uckermark (na czele z Januszem Ziele), który z dużym zaangażowaniem kontynuuje tę dobrą tradycję polsko-niemieckich kontaktów.
 

Sprawozdanie do pobrania

 • 21 maja 2011 r.

Członkowie Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy wzięli udział wspólnie z zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem Europa-Union Uckermark w wycieczce po Wzgórzach Krzymowskich. Państwo Małgorzata i Norbert Oleśków poprowadzili uczestników wyprawy do Krzymowa. Tu zapoznali ich z historią i architekturą zabytkowego kościoła oraz dworu i ogrodu, bogatego w cenne gatunki drzew i krzewów. Następnie zatrzymano się w byłym dworku myśliwskim w Kuropatnikach, gdzie obecni gospodarze obiektu, przygotowali degustację świeżego miodu akacjowego. Kolejnym etapem wyprawy był rezerwat przyrody "Dąbrowa Krzymowska", w którym najcenniejszymi skarbami są Głazy Bliźniaki oraz imponujące rozmiarem okazy dębu bezszypułkowego. Wraz z oprowadzającym nas leśniczym panem Pankratowem z nadleśnictwa Chojna, część odważnych wspięła się na najwyższe wzniesienie zwiedzanego pasma wzgórz, czyli na szczyt Zwierzyniec 167m npm., by obejrzeć 40 metrową wieżę obserwacyjną. Nawet komary nie zakłóciły wspólnego podziwiania pięknej natury oraz krajobrazu ukształtowanego przed tysiącami lat podczas ostatniego zlodowacenia. Integracyjne spotkanie skończyło się wspólną biesiadą na terenie leśniczówki Stoki, przy posiłku przygotowanym przez Koło Gospodyń z Krzymowa. Polskie potrawy z grilla, a przede wszystkim ogórki ukiszone przez gospodynie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem gości z Niemiec.  Ta owocna współpraca obu stowarzyszeń, owocująca nie tylko regularnymi spotkaniami podczas poznawania przygranicznych terenów, może być przykładem dla wielu innych stowarzyszeń mających na celu wspieranie idei Wspólnej Europy.

 • 10.03.2011 r.

Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków CH-GSWE, na którym podsumowano działalność stowarzyszenia w roku 2010 oraz dokonano oceny pracy Zarządu (zob. „prezentacja”). Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało zrealizowane działania i udzieliło Zarządowi absolutorium. Gośćmi honorowymi byli: Wojciech Długoborski – zastępca burmistrza, Kazimierz Komorzycki – przewodniczący Rady Miejskiej oraz członkowie Zarządu Europa-Union Uckermark, tj. Renate Becker – przewodnicząca, Ingrid Willbrandt – skarbnik, Gisela Grobmann – sekretarz i Joachim Benthin – członek. Podobnie jak w minionych latach zrealizowano wiele ciekawych przedsięwzięć, (zob. „sprawozdanie”). Na szczególne podkreślenie zasługuje pomyślna współpraca z partnerską organizacją w Schwedt, tj. Europa-Union Uckermark, z którą przeprowadzono wspólnie wiele imprez, dyskusji, konferencji i podróży studyjno-krajoznawczych, które służyły wzajemnemu poznaniu i przyczyniły się do integracji w naszym lokalnym środowisku. Pomyślnie rozwijały się także kontakty z władzami Chojny, Chojeńskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Fundacją Kościół Mariacki oraz Bankiem Spółdzielczym w Chojnie. Wszystkim partnerom i sympatykom stowarzyszenia Zarząd składa serdeczne wyrazy podziękowania.

 • 24.03.2010 r.
  Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, na którym podsumowano działalność za rok 2009 i dokonano wyboru nowych władz. Miniony rok był kolejnym dobrym rokiem w działalności stowarzyszenia; wzbogacił jego dorobek o nowe pomysły i przedsięwzięcia integracyjne, które pogłębiły i poszerzyły współpracę z niemieckim partnerem, tj. Stowarzyszeniem Powiatowym Europa-Union Uckermark. Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco:
   Gerard Lemke (przewodniczący),
   Ewa De La Torre (wiceprzewodnicząca), Janusz Siedmiogrodzki (wiceprzewodniczący), Danuta Czerniukiewicz (skarbnik), Barbara Ignaczak (sekretarz), Józef Kostański (członek), Tadeusz Mazur (członek).
   
 • 17.03. 2010 r. 
   W Schwedt odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Europa-Union Uckermark. Stowarzyszenie świętowało jednocześnie 20 lecie swego istnienia. Od 1994 roku jest partnerską organizacją Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy. W ciągu tych lat nawiązano przyjazną współpracę, która przyczyniła się do umocnienia polsko-niemieckich kontaktów i do lepszego poznania wzajemnej historii i kultury a tym samym też do pojednania w nowych uwarunkowaniach po tzw. przełomie społeczno-politycznym. W oparciu o to partnerstwo – począwszy od roku 1994 - zrealizowano wspólnie wiele imprez; m. in. seminaria, dyskusje panelowe, podróże studyjne, krajoznawcze, udział w kongresach, majówki oraz liczne spotkania integracyjne. Znamiennym przedsięwzięciem były od samego początku polsko-niemieckie spotkania wigilijne połączone z akcją charytatywną pn. „Radość dzieciom pod choinkę”. Pierwszym inicjatorem i animatorem tej dobrej współpracy był nieżyjący już Gerhard Polack. Po nim ideę pojednania polsko-niemieckiego pogłębiał, umacniał i wprowadzał w życie nowy przewodniczący dr Joachim Benthin, były starosta Powiatu Uckermark. Dziś po 20 latach możemy śmiało powiedzieć, że Związek Powiatowy Europa Union Uckermark posiada w swoich szeregach wielu ludzi szczerze pracujących na rzecz przyjaźni polsko-niemieckiej. Na 20. Walnym Zgromadzeniu E-U Uckermark został wybrany nowy przewodniczący stowarzyszenia. Została nim wieloletnia działaczka tego stowarzyszenia – pani Renata Becker.


   


   


 • 11.02.2010r.
  W restauracji „Balkanstube” w Schwedt odbyło się wspólne posiedzenie zarządów partnerskich organizacji, tj. Europa-Union Uckermark i Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy.
  Takie wspólne narady należą do tradycji naszej polsko-niemieckiej współpracy i są kontynuowane już od wielu lat (E-U Uckermark powstało w 1991 r.; a CH-GSWE w roku 1993).

  W związku z tym, że w dniu 11 lutego przypadał w Polsce „Tłusty czwartek”  Zarząd CH-SWE zabrał ze sobą odpowiednią ilość pączków, które po objaśnieniu niemieckim partnerom tej polskiej tradycji, zostały wspólnie skonsumowane.
  Podczas posiedzenia omawiano następujące sprawy:
  - Projekt planu pracy E-U Uckermark na 2010 r.
  - Projekt planu pracy CH-GSWE na 2010 r.
  - Koordynacja terminów
  - Propozycje Chojeńskiego Centrum Kultury związane z przygotowaniem wspólnych projektów, które mają być realizowane w oparciu o środki pomocowe UE.

  Wspólny posiłek zakończył to owocne spotkanie, które jest początkiem wielu nowych i interesujących imprez zaplanowanych na 2010 rok.

   

    • 14.01.2010

  Członkowie CH-GSWE spotkali się w dniu 14 stycznia w restauracji "Premier Cru", by złożyć sobie życzenia noworoczne. Życzenia przekazali także dr Joachim Benthin - przewodniczący Europa-Union Uckermark  oraz inż. Peter Helbich - przewodniczący Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie. Nie zabrakło tradycyjnej lampki szampana. Po wspólnym posiłku dyskutowano i rozmawiano o planach na rok 2010, który jest bardzo bogaty w wydarzenia, m. in. zostaną wybrane nowe władze stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w marcu. W dniu 11 lutego Zarząd CH-GSWE spotka się z Zarządem E-U Uckermark, by omówić i ustalić wspólne przedsięwzięcia na ten rok. Po zatwierdzeniu przez Zarząd plan pracy stowarzyszenia zostanie ogłoszony na naszej stronie internetowej. Wszystkim członkom, którzy nie mogli przybyć na spotkanie noworoczne Zarząd składa najlepsze życzenia, zdrowia i wszelkiej pomyślności w roku 2010.

  chgwenoworoczne Galeria


   
 • Grudzień 2009r.

  Tradycyjnie w przededniu świąt Bożego Narodzenia odbyło się polsko-niemieckie spotkanie wigilijne Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy i Związku Powiatowego Europa-Union Uckermark - łącznie przybyło 58 osób. W tym prawie rodzinnym gronie, Polacy i Niemcy, dziś mieszkańcy wspólnego Domu Europejskiego, przekazali sobie najlepsze życzenia i wspólnie spożyli Wieczerzę Wigilijną. Takie spotkania wyrażają wolę utrwalania tego, co dobre i szlachetne, co służy naszej Małej Ojczyźnie oraz utrwala przyjaźń i dobrą współpracę. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością burmistrz Schwedt - p. Jürgen Polzehl z małżonką, burmistrz Chojny - p. Adam Fedorowicz z małżonką oraz przewodniczący Europa-Union Uckermark - dr Joachim Benthin z małżonką. Podczas spotkania zebrano 1631 zł (darowizny uczestników). Za zebrane pieniądze przygotowano paczki świąteczne dla dzieci w ramach corocznej akcji pt. "Radość dzieciom pod choinkę".

  wigichgwe Galeria


  26.11.2009r.;

 • Podsumowującą dyskusją zakończyła się realizacja polsko-niemieckiego projektu pt. "RADAR - Rural-Areas-Defense-Against-Racism", którego celem jest wymiana doświadczeń na temat historycznych i aktualnych przyczyn nazistowskich oraz rasistowskich zjawisk. Dyskusja odbyła się w czwartek 26 listopada o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie.

  W projekcie, którego inicjatorem była strona niemiecka, wzięły udział cztery kraje: Polska, Niemcy, Czechy i Węgry.  Stronę Polską reprezentowali członkowie Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy. Podczas kilku konferencji odbywających się na terenie tych krajów uczestnicy pokazywali z jakimi przejawami rasizmu spotkali się w ich krajach i jak próbowano z nimi walczyć. Jedno z takich spotkań odbyło się w Chojnie, gdzie wykład wygłosił wolontariusz stowarzyszenia "Nigdy więcej" - Wiktor Marszałek.

  Uczestnicy ostatniej podsumowującej konferencji w Chojnie zwrócili uwagę, że podobne przejawy rasizmu mają miejsce na Węgrzech i Czechach, gdzie policja boryka się z przejawami agresji wobec Romów, którzy są jedną z największych mniejszości etnicznych w obu krajach i którzy od wielu lat nie mogą zintegrować się ze społecznością węgierską i czeską. Natomiast z zupełnie innymi problemami borykają się Polska i Niemcy, gdzie w przeciwieństwie do ww. krajów problem jest bardziej regionalny i dotyczy grup młodzieżowych o poglądach nazistowskich.

  Podsumowująca projekt Dorota Dobak-Hadrzyńska z ChGSWE stwierdziła, że wiedza zdobyta podczas spotkań pozwoli diagnozować przejawy rasizmu wśród społeczeństwa i  w ten sposób umożliwi podejmowanie działań prewencyjnych. "Jednak projekt miał również negatywne strony, do których zaliczyć można brak udziału przedstawicieli Słowacji i państw postradzieckich" - mówiła podczas spotkania Dorota Dobak-Hadrzyńska. Prelegentka wygłosiła również krótki wykład, przygotowany przez Sekretarz Gminy Chojna – Ewę De La Torre nt. przejawów rasizmu w Gminie Chojna i regionie zachodniopomorskim.

  Przedstawiciele strony niemieckiej zaproponowali, aby kontynuować projekt na zasadzie spotkań młodzieży z różnych krajów np. chojeńskiej i niemieckiej młodzieży z młodzieżą z serbskiej Srebrenicy.
 • 14.-15.11.2009:
  Wyjazd do Poznania, do Teatru Wielkiego na musical "Skrzypek na dachu"; piękna inscenizacja oraz wspaniałe partie chóralne i baletowe wywarły na uczestnikach duże wrażenie. Pozostały czas poświęcono na poznawanie miasta w myśl zasady "Od historii do współczesności", a więc Stare Miasto z jego pięknym ratuszem, Ostrów Tumski wraz z bazyliką katedralną oraz kompleks sportowy Malta (jeden z najnowocześniejszych torów regatowych w Europie) i sztuczny stok narciarski z wyciągiem o długości 150 m; mocnych wrażeń dostarczył najnowszy "nabytek" Poznania, tj. "Stary browar" - centrum biznesu i sztuki, gdzie życie spotyka się ze sztuką.

  chgwepoznan Galeria


   
Strona główna

Licznik odwiedzin

12172874

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV