Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

  Zarząd Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy

                                          *********


Gerard Lemke (przewodniczący)
 e-mail: 
lege_xl@wp.pl

Ewa De La Torre (wiceprzewodnicząca)
e-mail:
ewadelatorreforum@op.pl 
  
Janusz Siedmiogrodzki (wiceprzewodniczący)

Danuta Czerniukiewicz (skarbnik)                                          

Barbara Ignaczak (sekretarz)
                                        
Józef Kostański (członek)

Tadeusz Mazur (członek)


KOMISJA REWIZYJNA

Andrzej Urbański  (przewodniczący)
 
Barbara Ignaczak   (członek)

Bożenna Wojciechowska (członek)

 

 CELE STOWARZYSZENIA
-promowanie proeuropejskiego sposobu myślenia,
-budowanie porozumienia między ludźmi różnych narodowości,
-budowanie porozumienia między ludźmi różnych narodowości,
-likwidowanie uprzedzeń i stereotypów,
-szerzenie tolerancji,
-wspieranie kontaktów międzyludzkich służących integracji europejskiej.

Cele te realizowane są przez:
-organizowanie międzynarodowych seminariów,
-poznawanie Polski oraz Unii Europejskiej przez organizowanie wspólnych podróży i spotkań,
-współpracę przygraniczną w różnych dziedzinach,
-kontakty z podobnie działającymi organizacjami,
-szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej i jej organach.

PARTNERZY CH-GSWE
Europa-Union Deutschland , Kv. Uckermark
Europaischer Regionaler Forderverein e.V. Europazentrum Brandenburg-Berlin (EZBB)
Urząd Miasta i Gminy w Chojnie,  
PKO BP S.A. Oddział w Szczecinie, Gryfinie i Chojnie,
Centrum Kultury w Chojnie,
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie,
Polnisch-Deutsche Standortentwicklung PoDeSt e. V. Schwedt  
 
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU:

Do Stowarzyszenia mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne jako członkowie wspierający.
Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest złożenie pisemnej deklaracji akceptującej cele i zadania Stowarzyszenia.

Zarząd podejmuje decyzję o przyjmowaniu członków.

Obowiązkiem członka jest: opłacanie składek, postępowanie zgodnie ze statutem, dbałość o dobre imię Stowarzyszenia.

 
 DZIAŁALNOŚĆ CHOJEŃSKO-GRYFIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPÓLNEJ EUROPY
(WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2009)


29.01.2009       UDZIAŁ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W PRZYJĘCIU NOWOROCZNYM  BURMISTRZA SCHWEDT

30.01.2009       UDZIAŁ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W PRZYJĘCIU NOWOROCZNYM EJF W GROSS-PINNOW (POLSKO-NIEMIECKI OŚRODEK „ARKA”)

09.02.2009       SPOTKANIE ROBOCZE - PRZYGOTOWANIE KONFERENCJI RADAR W CHOJNIE:  W. PFEIFFER (KIEROWNIK PROJEKTU EZBB PINNOW (NIEMCY), R. RYSS (REDAKTOR  NACZELNY „GAZETY CHOJEŃSKIEJ”, G. LEMKE (PRZEWODNICZĄCY CH-GSWE,E. DE LA TORRE (WICEPRZEWODNICZĄCA CH-GSWE)

25.02.2009       UDZIAŁ ZARZĄDU CH-GSWE W WALNYM ZGROMADZENIU EUROPA-UNION UCKERMARK (E. HAJDUK, J. SIEDMIOGRODZKI, G. LEMKE)

26.02.2009       POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM "RADAR" W CHOJNIE; TEMAT SEMINARIUM:
28.02.2009      "RASIZM BEZ GRANIC? - RASISTOWSKIE, NACJONALISTYCZNE I NIEPRZYJAZNE WOBEC EU-ROPY ZJAWISKA W WYBRANYCH REGIONACH POLSKI I NIEMIEC. PRÓBA UCHWYCENIA STANU RZECZY". CELEM SEMINARIUM BYŁO SPOTKANIE POLSKICH I NIEMIECKICH PARTNERÓW UNIJNEGO PROJEKTU "RADAR - RURAL-AREAS-DEFENSE-AGAINST-RACISM", NA KTÓRYM DOKONANO WYMIANY INFORMACJI O HISTORYCZNYCH I AKTUALNYCH PRZYCZYNACH NACJONALISTYCZNYCH ORAZ RASISTOWSKICH ZJAWISK W NIEMCZECH I W POLSCE. DYSKUTOWANO RÓWNIEŻ O METODACH SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZJAWI-SKOM

18.03.2009         WALNE ZGROMADZENIE CH-GSWE BYŁO POWIĄZANE Z UCZCZENIEM 15-LECIA DZIAŁALNO-ŚCI STOWARZYSZENIA, DLATEGO MIAŁO SZCZEGÓLNIE UROCZYSTY CHARAKTER. BURMISTRZ CHOJNY, ADAM FEDOROWICZ, PRZEKAZUJĄC ŻYCZENIA W IMIENIU WŁADZ CHOJNY PODKREŚLIŁ ZASŁUGI STOWARZYSZENIA W UMACNIANIU KONTAKTÓW TRANSGRANICZNYCH; A J. BENTHIN - PRZEWODNICZĄCY EUROPA-UNION UCKERMARK (ORGANIZACJA PARTNERSKA) W SWOIM WYSTĄPIENIU WYSOKO OCENIŁ NASZĄ WSPÓŁPRACĘ W CIĄGU TYCH 15 LAT, KTÓRA PRZYCZYNIŁA SIĘ DO LEPSZEGO ZROZUMIENIA POPRZEZ POZNANIE HISTORII, KULTURY I OBYCZAJÓW OBU NARODÓW. PODCZAS SPOTKANIA, KTÓRE TRWAŁO PRAWIE DO GODZ. 11.00, CZŁONKOWIE DZIELILI SIĘ WSPOMNIENIAMI I WRAŻENIAMI Z ODBYTYCH IMPREZ. PIĘKNE WYSTĄPIENIE MIAŁA EWA DE LA TORRE, KTÓRA PRZYPOMNIAŁA WAŻNIEJSZE MOMENTY TEJ 15-LETNIEJ HISTORII

18.04.2009           Z OKAZJI 64. ROCZNICY FORSOWANIA ODRY ODBYŁA SIĘ W CHOJNIE UROCZYSTOŚĆ SKŁADANIA KWIATÓW POD POMNIKIEM NA CMENTARZU ŻOŁNIERZY RADZIECKICH. UCZESTNICZYŁY WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE I MIEJSKIE DELEGACJE KOMBATANTÓW, WETERANÓW, EMERYTÓW I SYBIRAKÓW; PONADTO CHOJEŃSKIE POCZTY SZTANDAROWE, MŁODZIEŻ SZKÓŁ CHOJEŃSKICH ORAZ KOMPANIA HONOROWA WOJSKA POLSKIEGO. W IMIENIU CH-GSWE WIĄZANKĘ ZŁOŻYLI G. LEMKE, G. FEDOROWICZ I D. CZERNIUKIEWICZ

21.-24.04.2009     NASTĘPNE W RAMACH PROJEKTU „RADAR” WIELONARODOWE SEMINARIUM  W NIEMCZECH – KOLBERG/K. BERLINA; W PROGRAMIE PRZEWIDZIANO M. IN. WIZYTĘ W MINISTERSTWIE W POCZDAMIE U SEKRETARZA STANU JUNGKAMPA, KTÓRY POINFOR-MOWAŁ O RZĄDOWYM PROJEKCIE " TOLERANCYJNA BRANDENBURGIA", BY POKAZAĆ JAK NA TYM SZCZEBLU SĄ ROZWIĄZYWANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRAWICOWYM EXTREMI-ZMEM

07.05.2009           UDZIAŁ W OBCHODACH DNIA EUROPY W GROSS PINNOW POŁĄCZONE Z JUBILEUSZEM 10 LECIA ISTNIENIA POLSKO-NIEMIECKIEGO OŚRODKA „ARKA”.

08.05.2009           DZIEŃ EUROPY ZORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM TECHNOLOGICZNO-GMINNE W PIN-NOW, W SIEDZIBIE EUROPEJSKIEGO OŚRODKA BERLIN-BRANDENBURG RFV E.V. TEMAT OB-CHODÓW: „EUROPA OFERUJE PERSPEKTYWICZNIE BOGATĄ PRZYSZŁOŚĆ – WASZ GŁOS DLA EUROPY“ (UCZESTNICZYLI CZŁONKOWIE CH-GSWE: EWA DE LA TORRE,
G. LEMKE)

14.05.2009           KONKURS WIEDZY O EUROPIE ORGANIZOWANY PRZEZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHOJNIE; UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ (G. LEMKE)

21.05.2009         SPOTKANIE Z EUROPOSŁEM PROF. B. LIBERADZKIM W CHOJNIE, KTÓRY WYGŁOSIŁ REFERAT NA TEMAT "5 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ". PONADTO PRZEDSTAWIŁ WIELE INFORMA-CJI O FUNKCJONOWANIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, O MECHANIZMACH PODEJ-MOWANIA DECYZJI ORAZ RÓŻNYCH SPRAWACH ZAKULISOWYCH. MÓWIŁ TAKŻE, JAK W UNII JEST SPOSTRZEGANA POLSKA. NASTĘPNIE ROZWINĘŁA SIĘ DYSKUSJA O TRUDNO-ŚCIACH ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTYWANIEM UNIJNYCH ŚRODKÓW POMOCOWYCH. OBIECAŁ POMÓC W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. W IMIENIU CH-GSWE WYSTĄPIŁ G. LEMKE (PRZEWODNICZĄCY). W SPOTKANIU UCZESTNICZYLI NASTĘPUJĄCY CZŁONKOWIE CH-GSWE: EWA DE LA TORRE, W. DŁUGOBORSKI, P. DRZEWIECKI, E. HAJDUK, M. LEMKE, G. LEMKE, G. MUŻYŁO, ST. NOWOPOLSKI, D. PERZ, H. ROSŁONKIEWICZ, J. SIEDMIOGRODZKI, J. RUCIŃSKI

23.05.2009           POLSKO-NIEMIECKA WĘDRÓWKA PO „DOLINIE MIŁOŚCI” W ZATONI DOLNEJ; MAJÓWKA

27.05.2009           SPOTKANIE Z KANDYDATEM NA POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – SŁAWOMIREM PREISSEM. BYŁY DYREKTOR MUZEUM MIEJSKIEGO W STARGARDZIE SZCZE-CIŃSKIM. OD 2007 ROKU POSEŁ NA SEJM RP – POLSKI POLITYK, SAMORZĄDOWIEC I ARTY-STA PLASTYK

28.05.2009           SPOTKANIE DYSKUSYJNE W SCHWEDT; PETER HEISE (DYREKTOR BIURA POMERANII W LÖCKNITZ WYGŁOSIŁ REFERAT NA TEMAT: "ROZWÓJ, WSPÓŁPRACA I INTEGRACJA W EUROREGIONIE POMERANIA" (INTERREG)

29.05.2009           OPUBLIKOWANIE APELU CH-GSWE DO MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE WYBORÓW DO PAR-LAMENTU EUROPEJSKIEGO

27.06.2009           DELEGACJA CH-GSWE ZŁOŻYŁA ŻYCZENIA PANU JOACHIMOWI BENTHINOWI Z OKAZJI JEGO 70. URODZIN ORAZ GRATULACJE OD WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

29.06.2009       
02.07.09
           SEMINARIUM „RADAR” -  W MIEJSCOWOŚCI FREITAG KOŁO DREZNA.KONTYNUACJA WIELONARODOWEGO PROJEKTU UNIJNEGO

17.07.2009           SPOTKANIE NAD JEZIOREM UCKERSEE Z OKAZJI 60. URODZIN RENATY BECKER – WICEPRZE-WODNICZĄCEJ E-U UCKERMARK. JUBILATCE WRĘCZONO KWIATY I PREZENTY

28.08.2009
30.08.09
           UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU I IMPREZACH DNI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, PRZYJAŹNI I EKUMENIZMU

12.09.2009           POLSKO-NIEMIECKA WĘDRÓWKA PO „WRZOSOWISKACH CEDYŃSKICH” ZAKOŃCZONA WSPÓLNYM GRILLEM W OSINOWIE DOLNYM (KARCZMA LAND)

22.10.2009           SPOTKANIE DYSKUSYJNE Z BURMISTRZAMI CHOJNY; ROZMOWA O PROBLEMACH GMINY

05.11.2009           PROMOCJA NOWEGO TOMIKU POEZJI DOROTY HADRZYŃSKIEJ PT. "TRYPTYK ZACHODNIOPOMORSKI" – UDZIAŁ CZŁONKÓW CH-GSWE

14.11.2009
15.11.09
           WYJAZD INTEGRACYJNY DO POZNANIA

26.11.2009           PODSUMOWANIE PROJEKTU "RADAR" – BIBLIOTEKA MIEJSKA W CHOJNIE (D. HADRZYŃSKA)

12.12.2009           UDZIAŁ W UROCZYSTEJ „WIGILII POLONIJNEJ” W DOMU POLSKIM „POLONICUM” W BERLINIE (na zaproszenie organizacji DEPLaf e.V.)

18.12.2009           POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE WIGILIJNE W OSINOWIE DOLNYM; RESTAURACJA „KARCZMA LAND”

 

Zgłoszenia i informacje:

Edith Schlüter
Berliner Straße 178
16303 Schwedt/Oder
Tel. O3332 / 510507

Barbara Ignaczak
74-503 Moryń
Ul. Chopina 6/2
tel. służ. 402 20 01
e-mail: barbaraignaczak@wp.pl

Gerard Lemke
74-500 Chojna
ul. Roosevelta 4/1
tel. 414 25 07   tel. kom. (696) 839 085
e-mail:  lege_xl@wp.pl

Uwaga: szczegółowe informacje o planowanej imprezie będą dostępne w „Aktualnościach“.

 

 

 


 Strona główna

Licznik odwiedzin

12173101

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV