Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

DYŻURY WAKACYJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

ZARZĄDZENIA Nr 66/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: zasad funkcjonowania dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r. poz. 649 ze zm.) Burmistrz Gminy Chojna zarządza, co następuje: 

§ 1. W czasie przerwy wakacyjnej opieka nad dziećmi odbywać się będzie w terminach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie”, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. Informacje dotyczące wykazu dyżuru wakacyjnego są zgodne z załącznikiem nr 1 oraz zasady ich funkcjonowania będą zamieszczane rokrocznie do dnia 31 marca danego roku, na stronie internetowej www.chojna.pl, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń w szkołach i Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie www.bip.asiis.edu.pl 

§ 4. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny jest zgodny z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, dyrektorom publicznych szkół i dyrektorowi Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 397/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: zasad funkcjonowania dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW 

ZASADY ORGANIZACJI PRZERWY WAKACYJNEJ DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH I BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE

WNIOSEK

Strona główna

Licznik odwiedzin

12172917

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV