Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE

W związku z rozpoczynającą się od 1 marca 2021 r. rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dyrektorzy informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

 

 

 

 

INFORMACJA O NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022. Od dnia 1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych i przedszkola oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna na rok szkolny 2021/2022. REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE.

do 18 lutego 2021 r.: złożenie przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021/2022

od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.: złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, Bajkowym Przedszkolu Miejskim wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2021 r. do 09.04.2021 r.: weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, Bajkowego Przedszkola Miejskiego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

od 14.04.2021 r.: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 15.04.2021 r. do 23.04.2021 r.: potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w  przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

28.04.2021 r.: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w  kolejności alfabetycznej.

 

INFORMACJA O NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

WNIOSEK

ZAŚWIADCZENIE NR 1

ZAŚWIADCZENIE NR 2

 

OŚWIADCZENIE NR 1

OŚWIADCZENIE NR 2

OŚWIADCZENIE NR 3

OŚWIADCZENIE NR 4

OŚWIADCZENIE NR 5

OŚWIADCZENIE NR 6

 

UCHWAŁA Nr XXVI/200/2020 
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Chojna 

 

ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna 

 

ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chojna 

 

ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do Publicznych Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna 

 

ZARZĄDZENIE Nr 41/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola. 

 

 

Strona główna

Licznik odwiedzin

12172886

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV