Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wiedza moim kapitałem

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Wiedza moim kapitałem”


Nr wniosku  WND – POKL.09.01.02-32-211/12
Nr Umowy UDA – POKL.09.01.02-32-211/12-00

 

W Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie odbywa się realizacja projektu pt. „Wiedza moim kapitałem” Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz dzięki wsparciu Władz Gminy Chojna i Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, który jest skierowany do wszystkich uczniów i uczennic gimnazjum. Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez poprawę dostępności i  wzbogacenie usług edukacyjnych. Przedsięwzięcie składa się z czterech części tj. wsparcie uczniów z problemami edukacyjnymi - ponad 1900h zajęć wyrównawczych, wsparcie uczniów uzdolnionych - blisko 1300h zajęć dodatkowych, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz kształtowanie indywidualnych ścieżek edukacyjnych. Realizacja powyższych zadań ma cztery cele szczegółowe: zwiększenie motywacji do nauki oraz stworzenie szansy rozwoju zainteresowań, stworzenie warunków do nauki poza lekcjami i  poprawa wyników w nauce, przedstawienie pozytywnych postaw i wzorców społeczno-edukacyjnych oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły.

Od początku realizacji projektu tj. od 01 lutego 2013 r. wzięło w nim udział ponad 400 osób, w tym czasie udało się wyposażyć pracownię informatyczną w 19 nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym i programami do edycji grafiki. Pracownię chemiczną i fizyczną wyposażono w zestawy doświadczalne, dzięki którym uczniowie pod okiem nauczycieli mogą samodzielnie prowadzić doświadczenia. Pracownię biologiczną doposażono w 20 nowych mikroskopów, zestawy preparatów mikroskopowych oraz zestawy do samodzielnego ich przygotowywania. Ponadto szkoła wzbogaciła się o  3  tablice interaktywne wraz z projektorami. Koszt zakupionego sprzętu sięgnął ponad 190 tys. zł. Projekt zakłada realizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, język polski, język angielski oraz język niemiecki. Dbając o bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzenia zajęć praktycznych z fizyki, biologii oraz chemii zakupiono dla uczniów i uczennic fartuchy laboratoryjne, wysokiej klasy rękawiczki gumowe oraz okulary ochronne. Osoby uczestniczące w zajęciach z informatyki będą miały możliwość uzyskania Certyfikatu ECDL, który jest honorowany w całej Unii Europejskiej, natomiast osoby uczęszczające w zajęciach językowych będą miały możliwość przystąpienia do Certyfikowanych Egzaminów Językowych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i może wziąć w nim udział każdy uczeń i uczennica. Zajęcia są prowadzone aktywizującymi metodami nauczania, silnie ukierunkowanymi na wykorzystanie wiedzy w praktyce, ponadto uczestnicy i  uczestniczki projektu podczas zajęć nie są oceniani. Dodatkowym atutem są wycieczki edukacyjne i obiady dla osób uczestniczących w projekcie oraz zajęcia z pracownikami pogotowia ratunkowego, podczas których uczniowie nabywają wiedzę, jak powinna wyglądać wzorcowo przeprowadzona resuscytacja. Wycieczka do Przelewic w ramach projektu - doświadczenia uczniów w laboratorium.

Okres realizacji projektu od 01.02.2012 do 30.11.2014 r. Wartość projektu  1 325.571.42zł.

Strona główna

Licznik odwiedzin

12172862

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV