Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 767 / VI / 2013
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 10 lipca 2013 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:


§ 1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§ 2.
1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na poszczególne zadania stanowi załącznik.
2. Powierzenie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi  w drodze umowy.
3. Realizacja zadań następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.


§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się wydziałowi ZBF i Referatowi SKF.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wybór ofert - Załącznik do Zarządzenia nr 767/VI/2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 lipca 2013 r.

Strona główna

Licznik odwiedzin

12173128

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV