Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Konkurs ofert

Zarządzenie nr 723 / VI / 2013 Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 29 maja 2013 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się wydziałom ZBF i SKF.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 723/VI/2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 maja 2013 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Strona główna

Licznik odwiedzin

12173129

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV