Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

"Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego"

 
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V. Dobre rządzenie
Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Tytuł projektu: „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego”
Okres realizacji: 03.2011 – 08.2013
Realizator: Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest usprawnienie działalności 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego w obszarach problemowych opisanych powyżej.

Opis projektu:
Projekt swoimi działaniami obejmie 220 urzędników z 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt będzie realizowany przez Partnerstwo Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego oraz gmin: Brojce, Chojna, Gryfice, Golczewo, Połczyn-Zdrój, Pyrzyce, Recz, Stepnica, Świerzno, Złocieniec. O wyborze gmin zdecydowało ich dążenie do doskonalenia standardów działania oraz dotychczasowa wieloletnia, partnerska współpraca ze Stowarzyszeniem Instytut Rozwoju Regionalnego, w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności
związanych z działaniami inwestycyjnymi tych podmiotów.

Rezultaty twarde projektu:
1. wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 w każdej z 10 partnerskich gmin,
2. zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO w każdej biorącej udział w projekcie gminie (o 10% dla gminy licząc w stosunku do średniej z lat 2008-2009 – nie mniej niż o 1 decyzję),
3. wdrożenie i usprawnienie procedury konsultacji społecznych w 10 gminach,
4. wzrost liczby konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy – przyrost o 20 konsultacji (minimum 2 konsultacje w każdej z 10 gmin),
5. przyjęcie lub aktualizacja kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy w 10 gminach,
6. wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy w 10 gminach,
7. opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania „mapy aktywności” organizacji pozarządowych na terenie gminy w 10 gminach,
8. wdrożenie lub usprawnienie procedury i wzrost liczby zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy – każda z partnerskich gmin zleci średnio 2 dodatkowe zadania organizacjom pozarządowym w stosunku do stanu z roku 2012.

W celu wypracowania powyższych rezultatów w ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:
1. wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 przez wyspecjalizowaną firmę w urzędach wszystkich 10 gmin biorących udział w projekcie,
2. Szkolenia mające na celu merytoryczne przygotowanie pracowników urzędów do osiągnięcia rezultatów projektu poprzez współpracę z Opiekunami Wdrażania Procedur (ekspertami),
3. współpraca przedstawicieli Gmin i Opiekunów Wdrażania Procedur zmierzające do wypracowania wyżej wymienionych rezultatów.

Tematyka szkoleń:
PAŃSTWO PRAWA
Zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO

(m.in. Postępowanie administracyjne – praktyczne problemy w stosowaniu – orzecznictwo SKO i Sądów Administracyjnych, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, sprawy socjalne, oświata, dodatki mieszkaniowe, Ochrona środowiska, ochrona przyrody, odpady i utrzymanie porządku w gminach)

PARTYCYPACJA I PRZEJRZYSTOŚĆ
Wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi

(m.in. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przykłady dobrych praktyk)

 
Wzrost ilości konsultacji społecznych
(m.in. Prawne regulacje dotyczące konsultacji społecznych w j.s.t, Instytucjonalizacja procesu przeprowadzania konsultacji społecznych, w tym: procedur, trybu i norm; Dokumenty planistyczne rozwoju gminy)

Kodeks etyczny pracownika urzędu gminy
(m.in. Prawne i etyczne uwarunkowania infrastruktury etycznej w urzędzie administracji samorządowej, Przejrzystość działań w samorządzie, System infrastruktury etycznej w urzędzie, Monitoring efektywności wdrożonego kodeksu etycznego)
Strona główna

Licznik odwiedzin

11121870

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV