Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

TRANSGRANICZNY KONWENT WÓJTÓW, BURMISTRZÓW i PREZYDENTÓW - CHOJNA 2012

 

Pomysł realizacji przedsięwzięcia pt. „TRANSGRANICZNY KONWENT WÓJTÓW, BURMI-STRZÓW i PREZYDENTÓW – CHOJNA 2012” – powstał z inicjatywy Burmistrza Chojny i spotkał się z ogromną akceptacją i zainteresowaniem zarówno z Polskiej, jak i Niemieckiej strony. Będzie to pierwszy w naszym województwie KONWENT WÓJTÓW, BURMI-STRZÓW i PREZYDENTÓW z tak szerokim udziałem przedstawicieli STRONY NIEMIECKIEJ.

Głównym punktem projektu będą 2-dniowe obrady pt. „WSPÓŁPRACA SAMORZĄDOWA w EUROREGIONIE POMERANIA” – poruszające m.in. zagadnienia transgranicznego rozwoju zasobów ludzkich oraz sposobów i możliwości wspierania współpracy transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, kultury, turystyki i edukacji – prezentowane na modelowych i sprawdzonych w praktyce przykładach (zrealizowanych i realizowanych obecnie) w poszczególnych gminach i miastach projektów dot. ww. tematyki i związanych z nimi problemów (wystąpienia, prezentacje multimedialne, dyskusja panelowa, wnioski, wymiana doświadczeń).

Projekt stwarza wyjątkową okazję do wspólnych (z naszym niemieckim sąsiadem) spotkań podsumowujących dotychczasową współpracę, wymiany własnych doświadczeń oraz dalszych działań zmierzających do utrwalania i dalszego budowania dobrego sąsiedztwa. Ze względu na szerokie audytorium (grupa docelowa) uczestniczącym w projekcie – realizacja projektu otwiera nowe (polsko-niemieckie) kontakty i możliwości nawiązywania współpracy oraz wymiany doświadczeń w rozwiązywaniu problemów mających bezpośredni (lub pośredni) wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Euroregionu Pomerania. 

 

W dniach 24-25 maja 2012r. w Chojnie odbyło się posiedzenie Transgranicznego Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. Tematami przewodnimi były przyszłe perspektywy finansowania projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), strategia rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2014- 2020 oraz omówienie możliwości tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT).

Nowy okres programowania stanowi wyzwanie dla miast i gmin obszaru pogranicza ponieważ niesie ze sobą szanse, ale również zagrożenia, dlatego bardzo ważnym jest wypracowanie wspólnych postulatów i stanowisk dotyczących zakładanych celów i sposobu rozliczeń projektów, jak również poziomu ich dofinansowania w ramach EWT.

Bardzo ważne jest zgłaszanie koniecznych zmian na etapie konsultacji dokumentów, aby była możliwość zmiany niekorzystnych dla miast i gmin zapisów. Wytyczenie wspólnych celów i nawiązywanie sieci współpracy to jeden z podstawowych tematów, który może być kluczem do realizacji dobrych projektów w nowym okresie finansowym.

Podczas dyskusji zauważono ogromną potrzebę wspólnych rozmów poprzez kontynuację spotkań w gronie przedstawicieli regionów oraz miast/gmin pogranicza. Konwent stanowił doskonałą okazję do podsumowania  i prezentacji wybranych projektów, których realizacja stanowi doskonały przykład współpracy transgranicznej. Uczestnicy Konwentu mieli również możliwość obejrzenia efektów tych projektów podczas wyjazdu do Parku Hugenotów w Schwedt oraz do ,,Doliny Miłości” w Zatoni Dolnej.

Bardzo ważny okazał się głos przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który odczytał list okolicznościowy Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej, jak również wziął udział w dyskusji dot. konieczności zgłaszania potrzeb regionów do władz centralnych celem wypracowania wspólnych stanowisk RP przed Komisją Europejską. Ten sam pogląd podziela Euroregion Pomerania.

Podsumowując obrady należy zauważyć, że potrzeba rozmów o nowym okresie programowania jest już teraz, w chwili, gdy podejmowane są decyzje, jaki kształt przybiorą programy oraz co będzie w nich najważniejsze. Koniecznością jest kontynuacja rozmów podczas kolejnych spotkań oraz ustalenie konkretnego planu działania, który pomoże nam w realizacji celów i zamierzeń poszczególnych miast/gmin dla dobra ich mieszkańców i zrównoważonego rozwoju regionów.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

Dziękuję wszystkim gościom za udział w Konwencie.

Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Województwa Zachodniopomorskiego

Waldemar Miśko

 

Strona główna

Licznik odwiedzin

11121849

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV