Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Kanalizacja sanitarna Kaliska-Godków-Godków Osiedle

Projekt pn.  „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP” realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-RPZP.04.03.00-32-010/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4  „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działanie 4.3.  „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczalnie ścieków”.

Projekt stanowił jeden z etapów przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Chojna i centralne rozwiązanie dla skanalizowania południowej części gminy. Etap I (zakończony) obejmował budowę miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w mieście Chojna. Etap II (zakończony) obejmował budowę kanalizacji sanitarnej od przepompowni zlokalizowanej na terenie byłego lotniska wojskowego, przekształconego obecnie na tereny przemysłowo-usługowe, do miejscowości Godków Osiedle PKP.

II Etap obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Chojna na odcinku od wysypiska odpadów Kaliska poprzez Godków i Godków Osiedle PKP. Niniejsza inwestycja była podzielona na dwa zadania: Zadanie l obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej od przepompowni PSL-1 na byłym lotnisku do wysypiska odpadów komunalnych Kaliska - wykonawcą  było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Chojnie. Zadanie II to kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP” wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe GAZOPOL LTD Sp. z o.o. z Koszalina. Wykonano sieć kanalizacyjną o długości 5,6 km, wybudowano 4 przepompownie ścieków. Wszystkie elementy infrastruktury realizowanej w ramach projektu są elementami nowymi. Okres realizacji projektu: 2010-2012. Całkowita wartość: 6.032.360,17 zł, w tym wkład własny Gminy Chojna: 1.530.598,83 zł i 74,51% dofinansowania: 4.473.338,23 zł.

 

Strona główna

Licznik odwiedzin

11254380

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV