Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań

Projekt pn. „Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”.

"Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

W 2008 roku powstała koncepcja ubiegania się wspólnie o środki pomocowe w ramach Programu INTERREG IV A, poprzez złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie dla gmin: Chojna, Landhof Arche Groß Pinnow i Landhof Liepe . Obecnie do wniosku przystąpił jeszcze jeden partner, którym jest Gmina Dębno, i ostatecznie projekt nosi nazwę: „Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)”. Celem działań projektowych jest stworzenie, w miejsce obecnie istniejącej jednej placówki Landhof Arche, sieci czterech transgranicznych Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań łączących ze sobą cztery regiony. W ten sposób powstanie nie tylko sieć partnerska, ale równocześnie, poprzez nowe treści projektów, wzrośnie zainteresowanie nowych grup docelowych. W ramach pogłębienia i rozbudowy polsko-niemieckiej współpracy planuje się stworzenie Placówki Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym, należącej do sieci transgranicznych Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań. W tym celu planowana jest przebudowa budynku byłej szkoły, co umożliwi realizację następujących celów:

  • stworzenie całorocznej bazy noclegowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów;
  • regularne przeprowadzanie szkoleń i kursów w dziedzinach pedagogiki i rzemiosła oraz stworzenie profesjonalnych ofert kształceniowych;
  • organizacja polsko-niemieckich seminariów, szkoleń i praktyk dla młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów;
  • możliwość dokształcania, wymiany doświadczeń zawodowych i przeprowadzania konferencji transgranicznych dla grup osób z Polski  i Niemiec;

Placówka stanie się międzynarodowym miejscem spotkań i wymiany transgranicznej i wielopokoleniowej. Będą organizowane imprezy artystyczno-kulturalne, warsztaty i plenery dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów pełno- i niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Grupami docelowymi tego projektu są grupy dzieci i młodzieży z Polski i zagranicy, seniorzy i dorośli, przedstawiciele urzędów administracyjnych i samorządowych, stowarzyszenia, pracownicy pomocy społecznej, rodziny z obu stron Odry. Dzięki przebudowie byłej szkoły, powstanie w Krajniku Górnym nowoczesna Placówka Kształcenia i Spotkań wyposażona w 8 wieloosobowych pokoi gościnnych, kuchnię, jadalnię, salę konferencyjną oraz 3 pomieszczenia do zajęć kreatywnych.

Planując tę budowę zwracamy również uwagę na szczególne wymogi naszych grup docelowych. Z tego względu na parterze powstanie jeden pokój dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów. Celowo zostało również zaplanowane umieszczenie pomieszczeń do zajęć kreatywnych, kuchni, jadalni i sali konferencyjnej na parterze, aby w ten sposób umożliwić tej grupie ludzi bezbarierowe korzystanie z naszych ofert i projektów. Przy odpowiednim wykorzystaniu tego ośrodka może powstać osiem nowych miejsc pracy. Projekt budowlano-wykonawczy przewiduje zagospodarowanie budynku z wyłączeniem części, w której znajduje się gminne mieszkanie komunalne, które jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontów. Fakt wyłączenia mieszkania komunalnego z  przedsięwzięcia został zaznaczony we wniosku i nie jest ono przedmiotem remontu, ani finansowania w preliminarzu wydatków związanych z realizacją projektu. Niniejszy projekt jest jednym z elementów długofalowej i wieloletniej strategii rozwoju terenów przygranicznych Gminy Chojna, polegającej na ożywieniu turystycznym i kulturalnym regionu.

Działania w tym kierunku Gmina Chojna rozpoczęła już w 2005 roku realizując projekt ze środków INTERREG III    A pn. „Doposażenie świetlic wiejskich szansą na poprawę życia ludności wiejskiej”, polegający m.in. na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Krajniku Górnym w podstawowe meble świetlicowe, komputery (wraz z niezbędnym oprogramowaniem), RTV oraz sprzęt rekreacyjno-sportowy. Wyposażone świetlice stworzyły odpowiednie warunki do prowadzenia szkoleń, prelekcji, warsztatów oraz spotkań z partnerami niemieckimi. Kolejnym działaniem w kierunku stworzenia podstawowych elementów przyczyniających się do rozwoju turystyki na naszym terenie była realizacja kolejnego projektu finansowanego ze środków INTERREG III A pn.  „Budowa infrastruktury i promocja turystyczna w regionie przygranicznym Krajnik Dolny - Zatoń Dolna”, który polegał na przebudowie i remoncie drogi gruntowej Krajnik Dolny - Zatoń Dolna oraz przystosowaniu terenu i zbudowaniu punktu postojowego dla turystów w Zatoni wraz z elementami małej infrastruktury turystycznej przy budynku świetlicy wiejskiej. W przyszłości planowana jest realizacja (wspólnie z partnerskim miastem Schwedt) projektu  pn.  „Rozwój Europejskiego Parku Hugenotów w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja Parku Przyrody Dolina Miłości w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku” w ramach środków INTERREG IV A.

 

 

Strona główna

Licznik odwiedzin

11254384

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV