Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna” realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-32-162/10-00 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”.

Celem ogólnym projektu jest dostarczenie internetu do zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 75 gospodarstw domowych w Chojnie oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy i do 21 świetlic wiejskich i środowiskowych, gdzie dostęp do internetu jest znacznie ograniczony. Grupą docelową projektu są osoby, które ze względu na dochód lub orzeczony stopień niepełnosprawności, upoważnione są do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. Dodatkowym kryterium wyboru będą wyniki w nauce dzieci z rodzin korzystających z pomocy ośrodka opieki. Rodziny i osoby zarejestrowane w świetlicach wiejskich objęte projektem uzyskają dostęp do internetu, jego zasobów i nowych usług dostępnych drogą on-line, które z pewnością pozytywnie wpłyną na podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowych umiejętności i wiedzy. Ponadto osoby te będą miały ułatwiony kontakt z innymi użytkownikami sieci, dzięki czemu obniżą się koszty funkcjonowania i bytności społecznej. 75 rodzin otrzyma sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do internetu, natomiast mieszkańcy wsi, w których dostęp do internetu jest utrudniony, będą mogli korzystać z komputerów w świetlicach.

Korzyści dla uczestników projektu:

  • osoby dorosłe, zagrożone wykluczeniem cyfrowym, będą miały ułatwiony dostęp do informacji i szkoleń. Nabędą umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania wiedzy i danych do podnoszenia swoich umiejętności i poprawy jakości życia;
  • - dzieci w wieku szkolnym będą miały możliwość nauki poprzez e-learning, poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności oraz rozwijania swoich zainteresowań;
  • osoby niepełnosprawne będą miały przede wszystkim lepszą możliwość komunikowania się, korzystania z usług dostępnych drogą on-line, co usprawni i ułatwi ich funkcjonowanie w codziennym życiu.

Aby sprzęt, przekazany w ramach realizacji projektu, był prawidłowo wykorzystany, zostaną przeprowadzone szkolenia stacjonarne z obsługi komputera, zasad korzystania z internetu oraz programów i aplikacji systemowych.

W dniach 9.-14. stycznia 2012 r. w Punkcie Informacji Turystycznej przy Centrum Kultury w Chojnie zostały zawarte wstępne umowy z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie oraz na udział w szkoleniach stacjonarnych z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz internetu. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 4.098.184,70 zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej 3.477.414,83 zł i wkład własny Gminy Chojna 620.769,87 zł.

 

Strona główna

Licznik odwiedzin

11254366

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV