Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2022

Informujemy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2022 roku nie uległa zmianie i wynosi 28,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeżeli na terenie nieruchomości nie nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.Terminy opłat nie ulegają zmianie.Przypominamy, że na terenie Gminy Chojna wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie nałożona w drodze decyzji podwyższona stawka opłaty w wysokości 85,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 0,50 zł za miesiąc od mieszkańca nieruchomości.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia za posiadanie przydomowego kompostownika muszą złożyć deklarację, w której oświadczą, że bioodpady są w całości zagospodarowywane w przydomowym kompostowniku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/189/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że zostały określone limity odpadów przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości:

  • zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk na rok na gospodarstwo domowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 2000 kg na rok na gospodarstwo domowe,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 500 kg na rok na gospodarstwo domowe.

REGULAMIN Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK

 

Strona główna

Licznik odwiedzin

12173054

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV