Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021r. wszedł w życie nowy obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której znajdą się informacje o źródłach ciepła w domach, budynkach wielorodzinnych, budynkach publicznych i lokalach usługowych oraz informacje o otrzymanej pomocy finansowej na termomodernizację czy wymianę pieca. CEEB ma pomóc rozwiązać problem smogu. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywać będzie na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Deklaracja dotyczy źródła/źródeł i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Informacje dotyczące CEEB znajdują się na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej (przez profil zaufany) przez stronę www.zone.gunb.gov.pl oraz w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Chojnie (deklaracja do pobrania poniżej).

Na wysłanie deklaracji mieszkańcy będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

FORMULARZ A - budynki mieszkalne

Przykład wypełnionego formularza A

FORMULARZ B - budynki niemieszkalne

Przykład wypełnionego formularza B

Minister Anna Kornecka: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to kolejny krok ku czystemu powietrzu

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce – chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje będzie można złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej dzisiaj Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

„Z problemem smogu w Polsce zmagamy się od kilkudziesięciu lat. Zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju jest spowodowane głównie tzw. niską emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. Miliony  budynków jednorodzinnych mają przestarzałe i mało sprawne kotły na węgiel i drewno, tzw. kopciuchy, emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70% domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest bardzo słabo ocieplona – mówiła na dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.”

Dlatego bardzo zależy nam, by stworzyć jednolitą, wielopoziomową strategię walki z zanieczyszczeniem powietrza. I temu służyć ma właśnie  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, którą uruchamiamy dzisiaj pod adresem zone.gunb.gov.pl. To narzędzie do składania deklaracji źródeł niskoemisyjnego ciepła i spalania paliw – dla wszystkich obywateli-właścicieli nieruchomości i zarządców administrujących budynkiem. Baza będzie docelowo kompleksowym i rzetelnym zbiorem danych o źródłach ogrzewania stosowanych w naszych domach i budynkach. Zebranie tych wszystkich informacji w jednym miejscu pozwoli nam na podjęcie skutecznych działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju

- dodała.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od kilku miesięcy trwają intensywne prace nad stworzeniem kompleksowego rozwiązania wspierającego walkę ze smogiem, czyli Zintegrowanego Systemu Ograniczana Niskiej Emisji ZONE. Dzisiaj uruchamiamy pierwszy mechanizm systemu do składania deklaracji o źródle niskoemisyjnego ciepła i spalania paliw, co inicjuje powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków –

mówiła Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest kluczowym narzędziem w walce z niską emisją w Polsce. Do tej pory opieraliśmy się na modelach statystycznych. Tymczasem posiadamy wiedzę na temat tego, jakie samochody jeżdżą po naszych ulicach w ramach CEPiKu i taką samą wiedzę powinniśmy posiadać na temat źródeł ogrzewania. Dzięki temu możemy w jeszcze bardziej efektywny sposób adresować pomoc związaną z wymianą kotłów pozaklasowych

 – podkreślił pełnomocnik premiera ds. czystego powietrza Bartłomiej Orzeł.

Składanie deklaracji

W formularzu wpiszemy podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy, że posiadasz profil zaufany albo e-dowód.

Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej. Osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.

O CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest elementem projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) realizowanego przez nowy zespół w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Projekt rozłożony jest na kilka lat – do sierpnia 2023 r.

Zaplanowano w nim e-usługi dla obywateli, m.in. zamawianie przeglądów kominiarskich, inwentaryzację budynku, wpis do rejestru uprawnionych. Dzięki e-usługom  obywatele będą efektywniej zarządzać wydatkami przeznaczonymi na ogrzewanie.

E-usługi ZONE zaprojektowane będą w taki sposób, aby tworzyły łatwy i przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli i przedsiębiorców, a jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje dla administracji.

link do CEEB

Strona główna

Licznik odwiedzin

12172868

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV