Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorski

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących tereny Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego (w tym Miasta i Gminy Chojna). W ramach projektu oferujemy:

  • indywidualne doradztwo zawodowe – podczas spotkań zostanie wyznaczony cel oraz etapy jego osiągnięcia, tj. dobór instrumentów w ramach dalszej ścieżki udziału w projekcie spójnie z potrzebami uczestnika i rynku pracy;
  • indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy– podczas spotkań zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy, nastąpi weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert pracy, aktywne pozyskiwanie i udostępnianie ofert (dopasowanie profilu zawodowego – uczestnika i pracodawców), pobudzanie do samodzielnego działania i poszukiwań, motywowanie do uzupełnienia kwalifikacji, monitorowanie aktywności w ww. zakresie;
  • indywidualne i kompleksowe wsparcie Trenera Pracy – jeżeli uczestnik jest osobą niepełnosprawną, w ramach tego wsparcia uzyska pomoc w formalnościach dotyczących zatrudnienia, w adaptacji do nowych warunków pracy; Trener pomoże również w przygotowaniach do powrotu/wejścia w środowisko pracy;
  • poradnictwo zawodowe – w ramach tej formy wsparcia zostanie przeprowadzona indywidualna analiza przyczyn i alternatyw rozwiązania problemu zawodowego uczestnika , weryfikacja możliwości uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji, planowanie rozwoju zawodowego. W ramach spotkań uczestnik uzyska także pomoc w przygotowaniu do nowego zawodu, a także określi swój potencjał, motywację, potrzeby i wartości. Profesjonalny doradca przeprowadzi również diagnozę istotnych na rynku pracy kompetencji;
  • kursy i szkolenia nadające kwalifikacje –  specjalnie dla uczestnika zostaną dobrane kursy/szkolenia umożliwiające nabycie/podniesienie/zmianę kwalifikacji zawodowych na podstawie jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Kurs/szkolenie, w tym ubezpieczenie NNW, badania, egzaminy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zostaną w pełni sfinansowane ze strony beneficjenta. W ramach kursu uczestnik otrzyma również stypendium szkoleniowe, a także zwrot kosztów dojazdów oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem;
  • płatne staże zawodowe – ich organizacja ma na celu nabycie praktycznych umiejętności na rynku pracy;
  • stypendia (w ramach kursu oraz stażu), badania lekarskie, ubezpieczenia NNW, zwrot kosztów dojazdu, kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;
  • dodatek relokacyjny – będzie stanowił UZUPEŁNIENIE WSPARCIA w sytuacji, gdy uczestnik będzie miał problem z uzyskaniem zatrudnienia w miejscu zamieszkania.

Strona główna

Licznik odwiedzin

10812913

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV