Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego od stycznia 2013

W związku z wejściem dnia 31.12.2012 r. w  życie  ustawy o  zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych  ustaw (Dz. U. poz 1407)  wprowadzono  szereg ułatwień  w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.

  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywatelu UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy  nie przekraczający trzech miesięcy;
  • likwidację obowiązku meldunkowego  wczasowiczów i turystów;
  • likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
  • wprowadzenie możliwości  automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
  • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych  podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.
Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8815715

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV