Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci

2021-10-18 09:54:46

Gmina Chojna informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Uprawnione do otrzymania sprzętu komputerowego są dzieci szkół podstawowych/uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność, zamieszkali w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i są członkami rodziny (krewny w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowi/opiekunowie prawni), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie rolnym i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR.

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 7 lub 8 do dokumentacji konkursowej. Wskazane jest, o ile to możliwe dostarczenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR.

Gmina Chojna planuje złożenie wniosku o dofinansowanie, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości, tam gdzie wówczas znajdował się PGR), do pobrania i wypełnienia:
1)    odpowiedniego oświadczenia (załącznik nr 7 lub 8),
2)    zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
3)    informację o rodzaju wnioskowanego sprzętu,

następnie złożenia w/w dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Chojnie do dnia 22 października 2021 r. do godziny 15:15.
Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacja o rodzaju wnioskowanego sprzętu

Regulamin Konkursu Grantowego

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ,
które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy.

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO,
które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowychStrona główna

Licznik odwiedzin

12084727

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV