Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

XXXI sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2021-03-21 22:32:46

Porządek obrad
XXXI sesji Rady Miejskiej w Chojnie
25 marca 2021 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 13.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z XXX sesji (25.02.2021 r.)
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

6.    Informacja Burmistrza Gminy Chojna z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2020 rok.

7.    Sprawozdanie za rok 2020 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Chojeńska Karta Mieszkańca”.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Chojna. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 3/2 na rzecz najemcy. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w  Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im.  Kornela Makuszyńskiego w  Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10, poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lisim Polu, Lisie Pole 129, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej im.  Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w  Nawodnej, Nawodna 93 poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Lisim Polu, Lisie Pole 129.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w  Brwicach, Brwice 35.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

21.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/167/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Chojnie.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

22.    Wolne wnioski i informacje.
23.    Zamknięcie obrad.Strona główna

Licznik odwiedzin

10963630

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV