Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

2021-03-15 13:22:41

ZARZĄDZENIE Nr 81/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ze zm.), oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

1. Dokonuję wyboru ofert złożonych przez organizacje ubiegające się o dotacje na finansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym.

§2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych oraz Skarbnikowi Gminy Chojna.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciaStrona główna

Licznik odwiedzin

11455978

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV