Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA

2021-01-29 15:22:45

ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. ogłoszonego zarządzeniem nr 16/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ze zm.) oraz p. 3 pp. 8 lit. d ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r. zarządzam, co następuje:

§1.
Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. ogłoszony zarządzeniem nr 16/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r.

§2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZARZĄDZENIE Nr 43/2021
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 13 stycznia 2021 r.Strona główna

Licznik odwiedzin

11456031

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV