Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

XVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie

2020-04-09 15:43:03

Porządek obrad
XVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnie
16 kwietnia 2020 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 13.00

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji. (27.02.2020 r.)
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2019.
7. Sprawozdanie za rok 2019 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2020 -2026.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 23/4 Gmina Chojna na rzecz najemcy. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Chojna na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Chojna, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie pełniącego funkcję w okresie od dnia 05.03.2007 r. do dnia 15.04.2019 r.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad.Strona główna

Licznik odwiedzin

11734503

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV