Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie

2020-03-20 19:35:52

USTALENIA PODJĘTE NA SPOTKANIU W 17 MARCA 2020 R. PODCZAS POSIEDZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.

1. Definicja: kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
2. W budynkach wyznaczonych na kwarantannę zaleca się zapewnienie:

 • Dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody,
 • Środków do utrzymania higieny osobistej,
 • Środków chemicznych i sprzętu porządkowego do utrzymania czystości pomieszczeń i sprzętów,
 • Możliwości pomiaru temperatury ciała każdej osoby przebywającej na kwarantannie,
 • Wystarczającej ilości pojemników jednostkowych na odpady komunalna, które powinny być wyłożone jednorazowymi wkładami foliowymi, oraz obrót tymi odpadami w sposób wykluczający kontakt osób poddanych kwarantannie z osobami z zewnątrz,
 • Higieniczne warunki do spożywania posiłków,
 • Zapewnienie dostaw żywności w sposób wykluczający kontakt osób poddanych kwarantannie z osobami z zewnątrz,
 • Odpowiednie warunki do chłodniczego przechowywania produktów żywnościowych,
 • Ograniczenia kontaktu pomiędzy osobami, które zostały poddane kwarantannie.

3. Odpady powstające w miejscu kwarantanny np. opakowania po produktach żywnościowych oraz resztki pokonsumpcyjne winny być traktowane jak zwykłe odpady komunalne;

4. W budynku w którym odbywana jest kwarantanna obowiązuje całkowity zakaz opuszczania budynku oraz zakaz wstępu osobom nieupoważnionym (odwiedziny bliskich są zakazane);

5. Osoby upoważnione, które będą wchodzić do budynku kwarantanny lub znajdą się w jego bliskim sąsiedztwie (np. dostawa żywności, odbiór odpadów komunalnych, wizyty lekarskie) powinny mieć zapewniono środki indywidualnej ochrony osobistej;

6. W przypadku wystąpienia lub nasilenia się któregokolwiek z objawów chorobowych tj.:

 • Gorączka powyżej 38 stopni Celcjusza;
 • Kaszel;
 • Duszności.

należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w godzinach od 08:00 do 18:00 lub NiŚOZ w godzinach od 18:00 do 08:00;

7. W przypadku wystąpienia lub pogorszenia objawów u osoby poddanej kwarantannie, a w następstwie uzyskania pozytywnego wyniku laboratoryjnego należy obiekt poddać dezynfekcji, a u pozostałych osób odbywających dotychczas kwarantanna rozpocząć nowy 14 dniowy okres kwarantanny.Strona główna

Licznik odwiedzin

11596458

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV