V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie

2019-01-18 22:20:59

Porządek obrad
V sesji Rady Miejskiej w Chojnie
24 stycznia 2019 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 13.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z IV sesji rady (27.12.2018)
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 41E/3 na rzecz najemcy.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2019 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2019.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Zamknięcie obrad.

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

9038162

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności