II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie

2018-11-26 10:12:37

Porządek obrad
II sesji Rady Miejskiej w Chojnie
29 listopada 2018 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 12.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
3.    Przyjęcie protokołu z I sesji rady (19.11.2018)
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru przewodniczącego komisji.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Miejskiej w Chojnie 
oraz wyboru przewodniczącego komisji.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia 
i Praworządności Rady Miejskiej w Chojnie oraz wyboru przewodniczącego komisji. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Chojnie oraz wyboru przewodniczącego komisji.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15.    Wolne wnioski i informacje.
16.    Zamknięcie obrad.

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8815806

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV