XLIX sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2018-11-03 11:44:51

Porządek obrad
XLIX sesji Rady Miejskiej w Chojnie
8 listopada 2018 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji Rady.
4.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski Komisji.
8.    Informacja dotycząca przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2017.
9.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chojna za rok szkolny 2017/2018.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna na lata 2018-2021” z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Wilsona 4/4 na rzecz najemcy. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie-Osiedlu 4/1 na rzecz najemcy. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
18.    Zamknięcie obrad.

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8699430

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV