WYSTAWA - Pocztówka orężem w walce o niepodległość oraz tragizm narodu i żołnierza polskiego

2018-10-31 01:15:19

W historii narodu i państwa polskiego listopad jest miesiącem szczególnym. W tradycji niepodległościowej Polaków wyraża bowiem triumf wiary i nadziei nad zwątpieniem i poddaniem się losowi. Po 123 latach niebytu i niewoli narodowej, Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość. Zwycięstwo to nie przyszło jednak łatwo. Wolności nikt nam nie podarował. Wywalczyliśmy ją sami wysiłkiem wielu pokoleń!

Dwa ostatnie stulecia nie szczędziły Polakom ani dramatycznych wydarzeń, ani nieustających prób ciągłego zdawania egzaminu z patriotyzmu oraz świadomości jedności narodowej i państwowej. Znajomość własnej historii, kultywowanie i budowanie tradycji niepodległościowej, walka o wolność „Waszą i Naszą” pozwoliły Polakom w końcu sięgnąć po wolność dla siebie i odbudować własne państwo. 

Z biegiem czasu zacierają się ideały i ich sens. Wchodzą nam w krew rocznice i obchody. Każda kalendarzowa karta naznaczona jest znakiem jakiegoś narodowego zrywu, bohaterskiego czynu, brzemiennej w skutki tragedii. Każdy miesiąc kojarzy się nam z innym wydarzeniem, z inną postacią. Nie sposób wymienić wszystkich ludzi, którzy odegrali wielką rolę w tej walce o przetrwanie, o naród i państwo. Bohaterem bowiem był cały naród!

Wystawa ta przedstawia jedną z mniej znanych, ale niezwykle ważną formę walki o niepodległość – jaką spełniała karta pocztowa. Pierwsze karty pocztowe pojawiły się na ziemiach polskich pod koniec XIX wieku. Dla Polaków żyjących bez własnego Państwa, pod władzą trzech zaborców spełniały one rolę szczególną. Bowiem oprócz typowych, jak widokówka czy karty świąteczne, w obiegu pocztowym, a także poza kontrolą cenzury pojawiały się karty o charakterze patriotycznym. Ich zadaniem było podtrzymywanie w narodzie ducha patriotycznego, mobilizowanie do większej aktywności politycznej i społecznej oraz podejmowania walki zbrojnej z zaborcami. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że jednym z najczęstszych tematów występujących na kartach patriotycznych było malarstwo, związane z polskimi tradycjami i wydarzeniami historycznymi.  

Na tej wystawie prezentujemy zdjęcia pocztówek patriotycznych, których oryginały znajdują się w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Jak też oryginalne kartki pocztowe i znaczki z prywatnych zbiorów: Tadeusza Kołuckiego i Henryka Tabaki.

Tekst: Henryk Tabaka, Tadeusz KołuckiStrona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8699386

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV