Nowa remiza strażacka w miejscowości Nawodna

2018-10-03 12:50:41

Gmina Chojna zawarła umowę z firmą P.W.KRONEX Krzysztof Krupski z siedzibą w Nowogródku Pomorskim na wybudowanie nowej remizy w Nawodnej. Wartość umowy na roboty budowlane 1.426.158,36 zł brutto. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 403 obręb geodezyjny Nawodna gm. Chojna.

Remiza będzie obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. W części parterowej budynku znajdować się będzie garaż na trzy wozy strażackie, pomieszczenie kotłowni oraz magazyn na olej opałowy. Część poddasza stanowić będzie świetlica z pomieszczeniami pomocniczymi. Budynek wyposażony będzie w 3 kolektory słoneczne.

Podstawowe parametry planowanego do budowy obiektu remizy:
1) powierzchnia zabudowy: 200 m2;
2) powierzchnia użytkowa: ok. 160 m2;
3) kubatura: ok. 1.824 m3.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.580.000,00 zł i sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Chojna.Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8901605

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV