XLVII sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2018-08-24 09:35:12

Porządek obrad
XLVII sesji Rady Miejskiej w Chojnie
30 sierpnia 2018 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski Komisji.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie byłego lotniska wojskowego w Chojnie.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
16.    Zamknięcie obrad.

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8757127

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV