UWAGA KIEROWCY - ZAMKNIĘTA DROGA! (Mapy objazdów dla samochodów osobowych i ciężarowych)

2018-08-01 12:02:48

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych dotyczących przebudowy przepustu na rzece Rurzycy w m. Rurka gm. Chojna droga powiatowa nr 1374Z zostanie wyłączona z użytkowania. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 1374Z w m. Rurka w km 15+765 . Objazdy wyznaczone są drogami : DP 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, 1549Z byłą droga wojewódzką 121, DK 26 na odcinku Chojna - Rów. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do 31.12.2018 r.

Ponieważ droga powiatowa poza ruchem lekkim przenosi również ruch pojazdów ciężarowych wyznaczono dwa objazdy. Objazd podstawowy dla pojazdów osobowych wyznaczono jadąc od Chojny droga krajową  nr 26 do m. Trzcińsko Zdrój , następnie drogą powiatową nr 1384Z do m. Grzybno.

Z uwagi na niekorzystną geometrię drogi powiatowej na odcinku Grzybno-Trzcińsko Zdrój, dla zapewnienia właściwej przejezdności, objazd dla pojazdów ciężarowych wyznaczono drogą krajową z m. Trzcińsko Zdrój do m. Rów, a następnie drogą powiatową (dawną DW nr 121) do m. Banie.

W obszarze skrzyżowań, na których następuje zjazd na trasę objazdu, ustawione zostaną znaki ze schematem dróg objazdowych oraz znaki prowadzenia objazdu informuje firma NURPOL.

NURPOL Prace Podwodne i Hydrotechniczne
Pola-Anna Śmiejkowska-Torebko
Otoki1, 74-111 Lubanowo

Opracowanie graficzne objazdów:
Maciej Ostrowski - Biuro Promocji Miasta Chojna 

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8757185

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV