Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości

2018-07-20 15:01:38

Zakończył się II kwartał projektu „Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!” - realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20120.

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i edukacyjną jego uczestników. W II kwartale w projekcie brało udział 15 osób, każdy z uczestników odbył szkolenie z doradztwa zawodowego. Dla osób biorących udział w projekcie utworzono indywidualny rozwój ścieżki zawodowej. W ramach projektu siedmiu uczestników zdobyło uprawnienia do obsługi wózka widłowego wraz z wymianą butli gazowych, trzy osoby ukończyły kurs spawania, cztery osoby uczestniczyły w kursie kucharskim i odbyły praktykę w Restauracji „Ratuszowa”, a 1 osoba szkoliła się w zakresie opiekuna osoby starszej z praktyką w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie. 

Uczestnicy projektu skożystali również z treningu pt. „Zarządzanie budżetem domowym” - w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych spotkań z psychologiem.
Każdy uczestnik otrzymał certyfikat, zaświadczenie oraz stypendium.

W III kwartale projektu planujemy:

  • kontynuację wsparcia z psychologiem,
  • z aktywnego poszukiwania pracy,trening 
  • wsparcie pośrednika pracy.


Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8699443

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV