Dziś jest: Środa 14 listopada 2018, imieniny: Serafina i Rogera

XLVI sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2018-07-13 08:55:58

Porządek obrad
XLVI sesji Rady Miejskiej w Chojnie
19 lipca 2018 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady.
4.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski Komisji.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej 11 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Chojna. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Chojnie.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
18.    Zamknięcie obrad.

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8374192

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV