Przejazd kolejowy w Godkowie będzie zamknięty do 18 maja 2018 r.

2018-04-26 12:53:02

 Firma Mota-Engil Central Europę S.A. Wykonawca zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku Mieszkowice - Granica IZ km 285,000 - Dolna Odra, w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822" informuje, że w związku ze zmianą technologii robót i wydłuży się termin modernizacji przejazdu w km 293,211 w miejscowości Godków do dnia 18.05.2018 r. do godziny 13.00.

Objazd wyznaczono następująco:

Tzw. "Duży Objazd" (objazd tranzytowy) - dla wszystkich rodzajów pojazdów prowadzi przez miejscowości: Chojna - Mętno - Cedynia - Moryń - Macierz - Wierzchlas. Z uwagi na ograniczenia tonażowe dla drogi powiatowej nr 1397Z zlokalizowane pomiędzy miejscowościami Mętno i Moryń, konieczne było wyznaczenie objazdu drogami wojewódzkim przez miejscowość Cedynia. Długość dużego objazdu wynosi 43,5 km .

Tzw. "Mały objazd" - dla pojazdów poniżej 8 ton prowadzi przez miejscowości: Chojna - Mętno - Moryń - Macierz - Wierzchlas. Mały objazd prowadzony jest drogą powiatową nr 1397Z łączącą bezpośrednio miejscowości Mętno z Moryniem z pominięciem miejscowości Cedynia, co znacznie skraca czas przejazdu. Długość małego objazdu wynosi 24 km .

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8757281

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV