Dziś jest: Sobota 15 grudnia 2018, imieniny: Celiny i Waleriana

Nabór do Klubu Seniora

2018-01-10 10:16:31

Nabór do Klubu Seniora 

Gmina Chojna / Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator projektu pn. „Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; oś priorytetowa VII Włączenie społeczne; działanie 7.6.ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna”.

Nabór trwa od 10 stycznia 2018 r do 17 stycznia 2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze  projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 2, I piętro, pokój Nr 7.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać osobiście w biurze projektu, są również dostępne do pobrania ze strony internetowej OPS. zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu osobistego lub telefonicznego z koordynatorem projektu – p. Sylwią Balawejder w sprawie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu można liczyć na pomoc i instruktaż przy wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej.
 
Do projektu zapraszamy grupy osób:
1.    Seniorów (wiek 60 + ) – o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu
2.    Kandydaci do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej tj. Opiekun osoby niesamodzielnej  i Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
3.    Zapraszamy do udziału osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, np. sprzątania, pielęgnowania ogrodu, robienia zakupów, czy samodzielnego dotarcia do lekarza. 

Dokumenty ogólne:
1.    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  + załączniki

Osoby do kontaktu:

Sylwia Balawejder – koordynator projektu tel. 091 431 20 66
Anna Przysiężna – asystent tel. 091 414 29 71 wew. 20

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym niesamodzielnych i z niepełnosprawnością oraz do opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie Gminy Chojna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJEStrona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8458585

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV