Dziś jest: Sobota 15 grudnia 2018, imieniny: Celiny i Waleriana

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców sektora spożywczego z terenu powiatu gryfińskiego

2018-01-04 11:28:39

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, że w I kwartale 2018 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców sektora spożywczego z terenu powiatu gryfińskiego.

Temat spotkania:
1. Wymagania prawa żywnościowego w zakresie znakowania środków spożywczych pakowanych oraz sprzedawanych bez opakowań (pakowanych przy sprzedaży).

  • Rozporządzenie nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1 999/1 O/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku (Dz. U 2015 póz. 29 z późn. zm.)

2.  Obowiązki przedsiębiorców w zakresie systemu kontroli wewnętrznej opartego na systemie HACCP.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 19 stycznia 2018 roku pod numerem telefonu 91  416 23 43 wew. 17. Szczegóły dotyczące miejsca i terminu spotkania zostaną przekazane zainteresowanym osobom po 20 stycznia 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Gręda tel. 91 416 23 43 wew. 17
e-mail: kgreda@pssegryfmo.plStrona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8458623

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV