Dziś jest: Sobota 15 grudnia 2018, imieniny: Celiny i Waleriana

Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne - Retrospekcja i spojrzenie w przyszłość

2017-11-27 10:35:18

„Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne – Retrospekcja i spojrzenie w przyszłość” 0 to tytuł realizowanego w dniach 17-18 listopada 2017 r. przez Klub Motorowy Chojna projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). 

Było to szóste działanie realizowane przez KLUB MOTOROWY CHOJNA w ramach Funduszu Małych Projektów z naszym niemieckim partnerem MOTORSPORTCLUB SCHWEDT e.V.

W piątek (17 listopada) odbyło się spotkanie robocze zarządów: KLUBU MOTOROWEGO CHOJNA i MOTORSPORTCLUB SCHWEDT e.V. – na temat wspólnych przedsięwzięć planowanych w 2017 r. Przeprowadzono wnikliwą analizę i ocenę dotychczasowych poczynań oraz omówiono (nakreślono) kierunki dalszych wspólnych działań na najbliższą przyszłość. 

W sobotę (18 listopada) odbyło się spotkanie członków KM Chojna i MC Schwedt, które było kolejną okazją do podsumowania dotychczasowej (już 12-letniej) współpracy obydwu klubów, eliminowania 
w niej błędów i poszukiwania nowych form dalszej współpracy i rozwoju w zakresie działań zmierzających do utrwalania i dalszego budowania dobrego sąsiedztwa nad Odrą poprzez propagowanie sportów motorowych, jak również poznawanie wspólnej historii (tego, co w niej łączy), kultury i tradycji w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania własnej tożsamości (tzw. korzeni). 

W czasie spotkania prezesi obydwu klubów – Marek Kugler i Eddy Schulz – przedstawili (w zarysie) ważniejsze wspólne wydarzenia i dokonania i w mienionym 12-leciu, przywołując wiele miłych wspomnień, co było też powodem do wielu dyskusji i wniosków. Między innymi zaprezentowano materiał (forma prezentacji multimedialnych) z realizacji poprzednich projektów współfinansowanych z FMP – realizowanych w 2010, 2012, 2013, 2014 i 2015 r. Pierwsze spotkanie (30.10.2010 r.) zaowocowało podpisaniem oficjalnej deklaracji o wzajemnej współpracy KM Chojna i MC Schwedt e.V. Przedstawiono również propozycje planowanych przedsięwzięć w roku 2018. Uczestnicy spotkania wyrażali opinie, że wsparcie finansowe w ramach funduszy europejskich (FMP) miało i ma nadal znaczący wpływ na wspólne działania i zacieśnianie współpracy obydwu klubów (partnerów).   

Prezes KM Chojna – Marek Kugler wręczył okolicznościowe dyplomy (podziękowania): osobom (w tym członkom KM Chojna i MC Schwedt e.V.), instytucjom i organizacjom pozarządowym za działania 
na rzecz polsko-niemieckiej współpracy i integracji europejskiej poprzez wspieranie i propagowanie sportów motorowych. 

W swoim wystąpieniu Prezes KM Chojna – Marek Kugler powiedział: „Realizacja przez nasze kluby polsko-niemieckich przedsięwzięć na tak wielką skalę byłaby niemożliwa bez współfinansowania ich z funduszy europejskich oraz Państwa zaangażowania i życzliwości. Trwająca od 12 lat z naszym niemieckim partnerem współpraca i realizacja ww. projektów potwierdza, że integracja społeczna może i powinna odbywać się m.in. poprzez sport i rekreację.”. Szczególne podziękowania skierował pod adresem członków MOTORSPORTCLUB SCHWEDT e.V. i jego Prezesa Eddy Schulza, który również podziękował za dotychczasową i owocną współpracę oraz wyraził słowa uznania pod adresem głównego organizatora spotkania – deklarując jednocześnie dalszą współpracę. Dzień zakończył się wieczorem integracyjnym i koncertem muzycznym amatorskiego zespołu. Rozmowy i dyskusje kuluarowe trwały do późnych godzin wieczornych. Wyrażano opinie, że tego typu spotkania otwierają nowe możliwości w rejonie Euroregionu Pomerania,poszerzając i zacieśniając kontakty polsko-niemieckie sprzyjające obustronnej współpracy i wymianie doświadczeń.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili m.in.: starosta gryfiński – Wojciech Konarski z małżonką, burmistrz Chojny – Adam Fedorowicz z małżonką, redaktor naczelny „Gazety Chojeńskiej” – Robert Ryss, który medialnie towarzyszy nam od początku powstania Klubu Motorowego Chojna oraz przedstawiciele Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie.


 

km_2017 GaleriaStrona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8458608

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV