Dziś jest: Sobota 15 grudnia 2018, imieniny: Celiny i Waleriana

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2017-11-24 12:06:11

Porządek obrad
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Chojnie
30 listopada 2017 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady (26.10.2017).
4.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski Komisji.

8.    Informacja dotycząca przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.

9.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chojna za rok szkolny 2016/2017.

10.    Pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Chojna na 2018 rok. 

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, ul. Szkolna 15.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Krzymów gmina Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego położonego w Czartoryi 20/5 na rzecz najemcy.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. (PUK Chojna)

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 


17.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

19.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
21.    Zamknięcie obrad.

 



Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8458546

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV