Dziś jest: Niedziela 25 lutego 2018, imieniny: Wiktora i Cezarego

Z A W I A D O M I E N I E o zmianie stawki opłaty

2017-10-23 12:31:33

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289 tj.) Burmistrz Gminy Chojna informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXVII/275/2017 z dnia 14 września 2017 r. wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą od 1 listopada 2017 r.

 

Nowe stawki opłaty wynosić będą:

  • 14 zł/osoba – miesięcznie za odpady, które są zbierane i odbierane w sposób segregowany,
  • 17 zł/osoba – miesięcznie za odpady, które są zbierane i odbierane w sposób zmieszany. 

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 Strona główna
BIP
BIP
BIP

elektroniczny samorząd

Licznik odwiedzin

7671962

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie Maciej Ostrowski e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV