Dziś jest: Środa 20 czerwca 2018, imieniny: Bogny i Florentyny

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2017-06-05 09:53:21

Porządek obrad
XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnie
8czerwca 2017 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady (23.03.2017 r.).
4.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski Komisji.

8.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2016.

9.    Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie za 2016 rok.

10.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego przyjęcia Karty Samorządności.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok. 

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chojna do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 4 miasta Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (Sp. Stussak)

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
19.    Zamknięcie obrad. 

 Strona główna
BIP
BIP

elektroniczny samorząd

Licznik odwiedzin

7993669

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV