Lokalne Grupy Rybackie

2009-04-20 10:37:58


Z inicjatywy osób posiadających w naszym regionie gospodarstwa rybackie, 16 kwietnia br. Urząd Miejski w Chojnie zorganizował spotkanie informacyjne nt. 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 i jego osi priorytetowej. Na spotkanie przybył J. Krawczuk-Wicemarszałek Woj. Zachodniopomorskiego oraz specjalista UM – Dominik Gronet. Głównym tematem spotkania były zasady tworzenia lokalnych grup rybackich.

W spotkaniu uczestniczyli właściciele gospodarstw rybackich m.in. ze Strzelczyna, Gryfina i Rurki, a także przedstawiciele urzędów miejskich z Cedyni, Morynia i Widuchowej i Lipian.

Otwierając spotkanie, burmistrz A. Fedorowicz podkreślił ważność tego typu inicjatyw społecznych i obiecał merytoryczne wsparcie gminy dla powstających grup.

Oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” ma przyczynić się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
 
Oś priorytetowa 4 ma doprowadzić nie tylko do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, która zostanie osiągnięta dzięki wdrażaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Drugim, równie istotnym celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych.

Oś priorytetowa 4 ma pobudzić ludność na obszarach lokalnych do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu będą lokalne grupy rybackie (LGR) – podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, gminy i inne podmioty publiczne oraz przedstawicieli sektora społecznego - dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa.

Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, uzyskają doświadczenie, które powinno zaprocentować w przyszłości.
 
Lokalne grupy rybackie wezmą udział w konkursie przeprowadzonym przez instytucję zarządzającą. W wyniku konkursu zostaną wyłonione najlepsze lokalne grupy rybackie, które przygotowały najlepszą lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich.

Z wybranymi w ten sposób grupami instytucja zarządzająca podpisze umowę na realizację strategii. Dzięki temu lokalne grupy rybackie będą mogły realizować rożnego rodzaju operacje, wdrażając stworzoną przez siebie strategię. Operacje będą mogły być przeprowadzane jedynie na terenie gmin, które weszły w skład wybranych w drodze konkursu lokalnych grup rybackich. 


Burmistrz A. Fedorowicz i wicemarszałek J. Krawczuk


Uczestnicy spotkania


 
Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

9038159

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności