Dziś jest: Środa 17 stycznia 2018, imieniny: Antoniego i Rościsława

Zebrania sprawozdawcze OSP

2009-04-01 11:37:32


W dniach 25 luty - 13 marzec 2009 r. we wszystkich jednostkach odbyły się zebrania sprawozdawcze za rok 2008, na których była omawiana działalność statutowa poszczególnych jednostek, udział w szkoleniach, ćwiczeniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych. Poruszane były problemy z doposażeniem  jednostek w nowy sprzęt oraz uzupełnieniem umundurowania bojowego strażaków i zakupu mundurów wyjściowych.

W  zebraniach sprawozdawczych brali udział burmistrz Gminy Chojna  Adam Fedorowicz oraz zastępca burmistrza Wojciech Długoborski. Z ramienia KP PSP Gryfino w zebraniu uczestniczył  kpt. Sławomir Michalski, a z ramienia Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Chojnie -  J. Będzak i  D. Górka.

Na zebraniu 13 marca br. w OSP Chojna,  burmistrz Adam Fedorowicz został wpisany w poczet honorowych członków OSP Chojna i  otrzymał z tej okazji pamiątkowe odznaczenie. W ubiegłym roku zastępca burmistrza Wojciech Długoborski został przyjęty w poczet czynnych strażaków w OSP Nawodna.

W gminie Chojna działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o określonych  typach i różnym wyposażeniu. OSP Chojna jest jednostką w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym (KSRG) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą, a Komendą Główną PSP.

1. OSP Chojna -  jednostka liczy 36 czynnych członków, w skład zarządu wchodzą 4 osoby.  Posiada 3 samochody bojowe z czego dwa są  średnie (Star L-70 i Star 266) oraz jeden ciężki (Jelcz 325 ). OSP Chojna otrzymuje częściową refundację za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych liczonych proporcjonalnie do wyjazdów. Jednostka  jest zobowiązana do brania udziału w akcjach p.poż. na każde żądanie, a w szczególności ma obowiązek brania udziału w akcjach na terenie innych gmin. Jest to tzw. wzajemna pomoc w przypadkach zagrożeń, gdzie dana gmina nie jest w stanie samodzielnie uporać się z problemem. Średnia dotacja wynosi ok. 10-11 tys. zł. Kwota jest uzależniona od ilości wyjazdów jednostki do zdarzeń.
Dla czynnych strażaków badania lekarskie są przeprowadzane co dwa lata. Ponadto członkowie OSP są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie samochody pożarnicze posiadają aktualne przeglądy techniczne ubezpieczenie OC i AC.

2. OSP Strzelczyn  -  jednostka liczy 15 czynnych członków oraz 9 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Skład zarządu liczy 4 osoby. Posiada jeden samochód średni (Star 26P).

3. OSP Nawodna – jednostka liczy 18 czynnych członków oraz 3 drużyny MDP - 30 osób, zarząd składa się z 4 osób. Posiada samochód średni (MAN 13.280).

4. OSP Krajnik Dolny - jednostka liczy 18 czynnych członków, zarząd składa się z 4 osób. Posiada samochód lekki (Nysa 522). Po rocznej przerwie z uwagi na brak kierowców wznowiła działalność.

5. OSP Mętno  - jednostka liczy 17 czynnych członków oraz 1 drużynę MDP mieszaną -9 osobową. Zarząd OSP składa się z 4 osób. Posiada samochód średni(Star 266).

6. OSP Jelenin - jednostka liczy 16 czynnych członków. Zarząd składa się z 4 osób. Posiada samochód lekki (Żuk A-15).

7. OSP Brwice - w jednostce jest zrzeszonych 20 czynnych strażaków.  Zarząd składa się z 4 osób. Posiada samochód lekki (Żuk -A-15).

8. OSP Lisie Pole - jednostka posiada na wyposażeniu jedynie motopompę PO-5, przewożoną na przyczepce TSA, która w razie potrzeby jest podczepiana do ciągnika. Jednostka jest bardzo liczna, bo w jej skład wchodzi 30 czynnych członków oraz 3 drużyny MDP - łącznie 30 osób.  Zarząd składa się z 4 osób.

Krótka statystyka zdarzeń w 2008 r.

Jednostki OSP z Gminy Chojna brały udział w 285 akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy oraz poza nią. OSP Chojna uczestniczyła w nich 232 razy. Odnotowano 114 pożarów, 113 miejscowych zagrożeń (w tym wypadki drogowe) oraz 5 fałszywych alarmów. W ostatnim okresie znacznie zwiększyły się miejscowe zagrożenia, głównie wypadki drogowe spowodowane nadmierną prędkością i brawurową jazdą. Niestety często w skutkach śmiertelne.  Plagą są podpalenia nieużytków, szczególnie na terenie byłego lotniska w Chojnie.

 
Strona główna
BIP
BIP
BIP

elektroniczny samorząd

Licznik odwiedzin

7562363

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie Maciej Ostrowski e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV