Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

XLVI sesja Rady Miejskiej w Chojnie

0000-00-00 00:00:00

Porządek obrad
XLVI
sesji Rady Miejskiej w Chojnie
dniu 30 października 2014 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2
godz. 11.00

 

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady.
4.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski Komisji.

8.    Informacja dotycząca przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2013.

9.    Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego Chojny 2015.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2014 rok.
- stanowiska Komisji
- dyskusja
- podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2014-2021.
- stanowiska Komisji
- dyskusja
- podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chojna. (M. Janicka zam. Chojna)
- stanowiska Komisji
- dyskusja
- podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Chojna. (E. Mikosz zam. Chojna)
- stanowiska Komisji
- dyskusja
- podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych: Czartoryja, Barnkowo, Jelenin.
- stanowiska Komisji
- dyskusja
- podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (PUK Chojna).
- stanowiska Komisji
- dyskusja
- podjęcie uchwały

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. (Wodociągi Zachodniopomorskie Goleniów).
- stanowiska Komisji
- dyskusja
- podjęcie uchwały

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
- stanowiska Komisji
- dyskusja
- podjęcie uchwały

18.    Sprawozdania Przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Chojnie z działalności za rok 2014.
19.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
21.    Zamknięcie obrad.

 Strona główna

Licznik odwiedzin

10136677

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności