Dziś jest: Środa 17 stycznia 2018, imieniny: Antoniego i Rościsława

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry

2013-05-18 12:58:54

Związek Gmin Dolnej Odry (ZGDO) informuje o zmianie adresu siedziby Biura Związku: ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna tel/fax 91 461 50 88 adres e-mail: biuro@zgdo.eu. Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Związek Gmin Dolnej Odry tworzy 17 Gmin: Banie, Cedynia, Chojna, Moryń, Stare Czarnowo, Widuchowa, Boleszkowice, Nowogródek Pomorski, Bielice, Kozielice, Lipiny, Przelewice, Warnice, Dolice, Stargard Szczeciński-Gmina Wiejska, Krzęcin oraz Recz.

Organami Związku są:
1. Zgromadzenie Ogólne w składzie 17 członków – Wójtów i Burmistrzów zrzeszonych gmin.
2. Zarząd Związku w składzie:
3. Przewodniczący Zarządu Związku - Adam Fedorowicz,
4. Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku – Teresa Sadowska,
5.  Wiceprzewodniczący Zarządu Związku - Zdzisław Twardowski,
6. Członek Zarządu – Jan Krzywicki,
7. Członek Zarządu – Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Członkowie Zgromadzenia oraz Zarządu nie pobierali i nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. W biurze Związku obecnie zatrudnionych jest 5 osób oraz 3 stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Dnia 26 kwietnia 2013 roku został ogłoszony przetarg na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie ZGDO’’ w portalu Europa.eui na naszym BIP-ie.

Informacje o bieżącej działalności Związku  są dostępne na stronie: www.zgdo.eu

Od dnia 8 maja 2013 roku na terenie Związku Gmin Dolnej Odry obowiązują 2 wzory deklaracji:
1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych - do 5 osób - oraz nieruchomości niezamieszkałych.
Opłata za odpady zbierane selektywnie – 9 zł. od osoby.
Opłata za odpady zbierane nieselektywnie – 15 zł. od osoby.

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje więcej niż 5 osób.
Opłata za odpady zbierane selektywnie – 45 zł. za gospodarstwo domowe.
Opłata za odpady zbierane nieselektywnie –75 zł. za gospodarstwo domowe.

Za GOSPODARSTWO DOMOWE uznaje się:
zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach.

Osoby, które złożyły dotychczas deklaracje, a zamieszkują w gospodarstwach domowych powyżej 5 osób, muszą uzupełnić pierwotną deklarację o nową na odpowiednim wzorze.

Nieruchomości niezamieszkałe będą objęte systemem od 1 stycznia 2015 r
Informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że termin objęcia systemem gospodarowania odpadami zgodnie z Uchwałą Nr 13/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, został przesunięty na dzień 01.01.2015 r.  Do tego czasu należy zawierać indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady.

ZGDO w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami dostarczy niezbędne pojemniki i worki na odpady komunalne!!!Strona główna
BIP
BIP
BIP

elektroniczny samorząd

Licznik odwiedzin

7562364

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie Maciej Ostrowski e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV