Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

2021-03-16 10:58:07

W związku z podjętym Zarządzeniem nr 75.2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r., Burmistrz Gminy Chojna informuje o rozpoczęciu działań kontrolnych w zakresie segregacji odpadów komunalnych, które rozpoczną się od marca 2021 r. Kontrolą zostaną objęci właściciele nieruchomości, którzy podlegają gminnemu systemowi odbioru odpadów komunalnych tj. osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Typowanie podmiotów kontrolowanych odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez firmę odbierającą odpady komunalne, a także na podstawie kontroli nieruchomości dokonywanych bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. Pracownik kontrolujący sprawdzi czy w pojemniku na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które powinny zostać wysegregowane, a także czy w workach / pojemnikach przeznaczonych do segregacji odpadów znajdują się właściwe frakcje odpadów. Sprawdzeniu podlegać będzie również, czy przy pojemnikach nie zostały zgromadzone gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - poza terminami ogłoszonymi w harmonogramie odbioru odpadów gabarytowych.
W przypadku stwierdzenia po raz pierwszy, że właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów otrzyma „żółtą naklejkę ostrzegawczą" - oznacza to, że konieczne jest przesegregowanie oraz umieszczenie odpadów w worku lub pojemniku odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem. W przypadku ponownego stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów otrzyma „czerwoną naklejkę" - która wiąże się z wszczęciem postępowania administracyjnego oraz nałożeniem w drodze decyzji podwyższonej stawki opłaty wynoszącej 85,50 zł/osoba.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

2021-03-15 13:22:41

ZARZĄDZENIE Nr 81/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ze zm.), oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego

2021-03-09 13:44:15

XII edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”. Informujemy, że lokalne samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia do rywalizacji o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to już XII edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

INFORMACJA

2021-03-09 09:39:28

Informujemy, że w okresie od 9 marca 2021 r. do 23 marca 2021 r. Interesanci nie będą mieli możliwości wejścia na I i II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, z uwagi na remont klatki schodowej. Interesanci będą przyjmowani na parterze budynku tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny. Zachęcamy do telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

XXX sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2021-02-21 11:50:35

Uprzejmie informujemy, że XXX sesja Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00, natomiast wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się we wtorek, tj. 23 lutego 2021 r. o godz. 13.00 - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 2. Wszystkie materiały na komisję i sesję dostępne są już w systemie eSesja pod adresami:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/120795
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/120838

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej

2021-02-12 14:55:39

ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. zarządzam, co następuje:

XXI Konkurs Literacki RYMY

2021-02-04 12:22:00

XXI Konkurs Literacki – RYMY, organizowany przez Szkołę Podstawową  im. Wspólnej Europy w Nawodnej, w tym roku przebiegał pod hasłem: „Test na człowieczeństwo”. Temat przewodni związany był z miejscem człowieka we współczesnym świecie, z otaczającą nas rzeczywistością. Uczniowie  pisali dowolny wiersz opatrzony pseudonimem, a tożsamość autorów została odkryta już  po zakończeniu prac komisji. Tym razem, w związku z pandemią koronawirus oraz ograniczeń z tym związanych, konkurs odbył się on-line. 29 stycznia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Relacja Radia Szczecin

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE

2021-02-01 13:15:40

W związku z rozpoczynającą się od 1 marca 2021 r. rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dyrektorzy informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

INFORMACJA O NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022. Od dnia 1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych i przedszkola oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna na rok szkolny 2021/2022. REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczące zmian granic administracyjnych miasta Chojna

2021-02-01 12:39:34

ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu części obszaru sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja. Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 oraz 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, zarządzam co następuje:

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

2021-02-01 10:24:47

Komunikat Centralnego Biura Spisowego. Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dnia 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021. 

Pani Barbara Rawecka - Gminny Komisarz Spisowy w  Chojnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. 

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. 

WZNOWIENIE SZKOLEŃ

2021-02-01 09:47:04

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach INFORMUJE O WZNOWIENIU SZKOLEŃ Z ZAKRESU: Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z doradcami PZDR w powiatach. Oddziałem w Koszalinie lub ZODR w Barzkowicach.

« poprzednie1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 276   następne »
Strona główna

Licznik odwiedzin

12173123

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV